top of page

Право на отказ

право на отказ
Клиентът има право да анулира поръчката в рамките на 7 работни дни за клиенти от Австрия и 14
работни дни за клиенти от чужбина за изтегляне след получаване на стоката.
1. Поръчката влиза в сила само ако не бъде анулирана в рамките на 7 работни дни за клиенти от Австрия или 14 работни дни за клиенти от Германия след получаване на стоката. Срокът започва да тече едва след получаване на доставката на стоката.
2. Своевременното връщане на стоката при нас в рамките на този срок е достатъчно за спазване на срока за отказ.
3. В случай на отказ, ние сме длъжни да възстановим вече направени плащания за доставка на стока.
4. В случай на отказ сте длъжни да върнете получената стока за своя сметка.
5. Клиентът е длъжен да заплати обезщетение, ако стоката е повредена, погинала или е невъзможно връщането на стоката и клиентът носи отговорност за тези обстоятелства, т.е. в случай на умисъл или небрежност.
6. Стоката трябва да бъде върната неизползвана и в ново състояние, придружена от оригиналната фактура.
7. Правото на отказ не важи за хигиенни артикули и артикули, които се използват в интимната зона, както и мазила и масла, ако вече не са в оригиналната си опаковка.

bottom of page