top of page

Относно Botanicus

Поемане на отговорност за хората и региона

Botanicus участва активно и в по-нататъшното развитие на региона, защото отговорността на компанията към хората и средата, в която живеят, е неразделна част от философията на компанията. Използването на традиционни опаковъчни материали и исторически процеси в комбинация с труда и майсторството на местните жители спомагат за съживяването на социалната структура и в същото време създават уникални продукти. Нашата визия за бъдещето е постепенно да издигнем услугите си до възможно най-доброто ниво, като предлагаме на клиентите и посетителите не само индивидуално внимание, но и задълбочени познания за неограничените възможности на растителното царство.

Naturkosmetik | Botanicus | Klagenfurt

философия

ние  направи усилие  ни относно връзката на  три принципа:

  • Екологично отглеждане на висококачествени растения като суровина,

  • последваща обработка и

  • Продажба на собствени продукти.

24072020Botanicus Carinthia (88).jpg
bottom of page